Bone-conduction – Công nghệ tai nghe truyền âm thanh qua xương

Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig Van Beethoven làm thế nào để thực hiện tốt công việc về nhạc mà ông yêu thích dù cho bị khiếm thính. Bí ẩn của điều này nằm ở 1 phương phức…

September 15, 2022