Những kiến thức cơ bản về mạng máy tính – Computer Networks (Phần 2)

Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục những kiến thức cơ bản về mạng máy tính.  Mạng cục bộ – LAN Mạng cục bộ (LAN) là hệ truyền thông tốc độ cao được thiết kế để kết nối các máy tính và các thiết bị…

October 1, 2019